Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

MADDE 20.- Lisanslı depo işleticisi; tarım ürünlerini,aynı bitki türü, ürünün sınıf ve derecesinden diğer tarım ürünleri ilekarıştırabilir. Bu durumda ürünün mudîye tesliminde ortaya çıkabilecek küçükkalite farklılıkları prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilir. Prim veindirim tarifesi ve bu tarifede yapılacak değişiklikler lisanslı depoişletmesince hazırlanır ve borsanın görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanır. Değerli arkadaşlarım, 77,8 milyon hektarlık bircoğrafyada yaşıyoruz; önemli büyüklükte bir coğrafyadayız. Tarım açısından da,öyle, zannedildiği gibi, çok önemli avantajları olan, yükseklik açısından,verimlilik açısından çok iyi bir coğrafya değil bu. Avrupa’nın ortalama yüksekliğinin 400 metreolduğunu düşünürseniz, bu coğrafya, fizikî olarak da tarıma çok elverişli bircoğrafya değil. Elbette, ekolojimizin getirdiği birtakım avantajlarımız var;ama, toprak anlamında, toprakların eğimi anlamında, çok verimli bir coğrafyayasahip olduğumuzu söyleyemeyiz ve bu coğrafyada, arkadaşlar, biz, 23,4 milyonhektarlık arazide tarım yapıyoruz. Tarım yapılabilir, tarım yapılmaya açılmışarazi miktarı 23,4 milyon hektardır ve inanın, bunların birçoğu tarım yapılamazarazilerdir. Gerek eğimi gerek bulunduğu durum nedeniyle, 23,4 milyon hektararaziyi biz tarıma açmışız. Biz, mesela, çayır ve meralarımızı, onlarca yıldır küçültüyoruz, hepkıyısından köşesinden yiyoruz ve 21,7 milyon hektara düşürdük. Sırf, bunuönlemek ve gerekli altyapı düzenlemelerini yapmakla ilgili, hepimizin bildiğigibi, Mera Kanununu çıkardık; ama, Mera Kanununun uygulamasıyla ilgili, hangisıkıntıları giderdik?! Hâlâ, bu anlamda, Türkiye’nin kadastrosunu bitirememiş,kadastral düzenlemesini yapamamış bir ülkenin insanlarıyız.

  • H) Hakem heyeti, görevlendirilmesinden sonra azami üçay içinde incelemesini bitirerek kararını Bakanlığa bildirir.
  • Değerli arkadaşlarım, hükümetin IMF denetimi vegözetiminde uyguladığı politikalar sonucu tarım kesimi tamamen çökmüş,çiftçilerimiz yoksulluğa mahkûm edilmiştir.
  • MEHMET ÇERÇİ (Devamla) – Elli yıllık problem bunlar,yüz yıllık problem.
  • Çiftçimiz,köylümüz aç ve sefil bir durumda; birçoğu, bankalara olan borçlarınıödeyemiyorlar; yine, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını, maalesef,ödeyemiyorlar; ürünlerini değerlendiremiyorlar.

Abonelik iptali işlemini yalnızca aboneliğin yasal sahibi veya yasal sahibin vekaletname ile yetkilendirdiği kişiler gerçekleştirebilir. Ödenmemiş faturadan dolayı erişimi kısıtlanan abonelerimizin takip eden ay faturalarına vergiler dahil 35,58 TL Hizmet Kısıtlama Bedeli yansıtılır. ADSL İLK YARDIM videoları ile desteğe ihtiyaç duyduğunuz konularda yaşadığınız sorunu ekran görüntüleri, animasyonlar ve sesli anlatım eşliğinde nasıl çözeceğinizi adım adım izleyerek sorununuzu kendiniz giderebilirsiniz. ADSL İLK YARDIM’da videolar ve içerikler oluşturulurken müşterilerimizin en sık desteğe ihtiyaç duyduğu konular öncelikli olarak göz önünde bulundurulmuştur. ADSL İLK YARDIM uygulaması, internet bağlantısı kurma aşamasında veya bağlantınızda oluşabilecek olumsuz durumlarda yapmanız gerekenleri görsel ve sesli anlatım eşliğinde adım adım göstererek ihtiyacınız olan desteği sunan interaktif içeriklerdir. Muud uygulaması veya üzerinden üye kaydı oluşturup, üye girişi yapabilirsiniz.

Modeminizi onarım için ilgili modem firmasına iletmeniz gereken durumlarda modem firmasının anlaşmalı olduğu kargo firması üzerinden ücretsiz gönderim yapabilirsiniz. Firmaya gönderdiğiniz arızalı modeminizin durumunu tedarikçi firmanın Arıza Takip sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu hizmet sadece aylık kotanızın %80 ve %100’üne ulaşmanız durumunda bilgi vermek içbahsegel. Bilgilendirmelerde kullanılacak cep telefonu ve e-mail bilgilerinizi aşağıdaki kanallardan güncelleyebilirsiniz. Bilgilendirmeleri şirket yetkiliniz veya isterseniz şirket yetkilinizin belirleyeceği şirket hatları da alabilmektedir. İşyerim ADSL Paketinizi sitemizden hemen satın alın, ücretsiz olarak sözleşmenizi (ve tercih ettiyseniz modeminizi) adresinize getirelim. Ama, ne yazık ki bugün Türk köylüsüne sahipçıkmayanlara, seçmenlerimiz sandıkta gereken cevabı verecektir; bundan kimseninkuşkusu olmasın. MEHMET ÇERÇİ (Devamla) – Borçların yenidenyapılandırılması konusunda, iktidara geldiğimizde, ciddî bir yeniden yapılanma,ciddî bir af söz konusu oldu. Tekrar, sulama elektriği konusunda, SayınBaşbakanımız açıklamalarını yaptılar. Keza, hayvancılık kredilerinde, yine, Türkiye,görmediği kadar…

Ancak, değerli arkadaşlar, ülkemizde, maalesef, tarım sektörü imdatişareti veriyor, tarım sektörü bitme noktasında. Tasarıda lisanslı depoculuk borsa sisteminin birtamamlayıcı unsuru olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Lisanslı depocularborsalarla sözleşme yaparak ürün senetlerinin piyasa fiyatlarını tespitettirecektir. Amerika’dan devşirilmiş bu tasarının Türkiye şartlarına uygunolup olmadığını siz takdir ediniz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye’de, Amerikan sistemimodel alınarak kurulmaya çalışılan lisanslı depoculuk sisteminin tam olarakişleyemeyeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletlerinde, bu lisanslıdepoculuk sisteminin, tarım politikası uygulama aracı olma işlevi de vardır. Busistem Türkiye’ye uygulanırken, tarım politikası uygulama aracı olma yönüdeğerlendirilmezse, sorunlu bir yapı ortaya çıkacaktır. MADDE 23.- Her lisanslı depo işleticisi, tam ve doğruolarak lisanslı depoya giren ve çıkan tüm ürünlerin kayıtlarını, ürünsenetlerine ilişkin noterden tasdikli bir ürün senedi defterini ve kanunentutmakla yükümlü olduğu diğer defterleri tutmak zorundadır. Enönemli sorunlarından bir tanesi, mesela, bu ülke, bu coğrafya, yağlı tohumlarüretemeyecek bir coğrafya mı? Ama, bu ülke, maalesef, hâlâ, petrolden sonra enbüyük ithalatını yağlı tohumlarla ilgili yapıyor. Biz, ayçiçeği üreticisinedoğru dürüst destek vererek, ayçiçeği üretimini özendirerek, dışarıdakiçiftçileri desteklemek yerine, kendi ayçiçeğimizi, yağlı tohumlarımızı üretemezmiyiz, bunu beceremez miyiz? Biz, zeytinyağı üreticisini doğru destekleyerek,sağlıklı yağ üretimini artırıp, dünya pazarlarında etkili, halkın sağlıklı yağtüketimini geliştiremez miyiz?

Mesela, çiftçiye doğrudan destek primlerinin verilmesi, geçenhükümet döneminde yapılmış ve 2005 yılı sonuna kadar yapılması gerekli, biranlaşma gereği. Burada, tapu kimdeyse, destek ona veriliyor; ama, bizim arzumuzo ki, inşallah, 2005 yılının sonunda, 2006’dan itibaren, kim ekiyorsa, kimüretiyorsa, mazot desteğini de, doğrudan destek primini de bizzat ekenevererek, çiftçinin bu yardımdan direkt desteklenmesini ve beslenmesinisağlayacağız. Bu bilgilerin kamuoyu tarafından bilinmesini arzu ettiğim içinfikirlerimi açıkladım. “Bir depolama yaparken, aynı cinsten ürün,lisanslı depo işleticisi tarafından, aynı bitki türü, ürünün sınıf vederecesinden diğer tarım ürünleriyle karıştırılabilir” denilmektedir. Örneğin buğday; 30 çeşit buğdayüretilmektedir, makarnalık buğday ayrı, ekmeklik buğday ayrıdır. Bu buğdaylar birleştirilirse, yemlik buğday olarakişlem görür, bu da, fiyatın üçte 1 oranında düşük olmasına sebep olur; bu da,çiftçimizin zararı anlamına gelir. Hadi diyelim ki, kanunda açıklıklar vardı, şu vardı, buvardı… Bu kanunu bu Meclisçıkarmıştır ve bu Meclisin kulislerinde, bu Meclisin halkla ilişkilerbürolarının tamamında “sigara içilmez” levhalarının önünde boru gibisigara dumanlarının yükseldiğini görmekten, ben, geldiğim zaman, bu Meclisinbir ferdi olarak, utandım. 154 taneAK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili duyarlı arkadaşımızın imzasını ihtivaeden bu dilekçeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değerli Başkanına arzettim. Ertesigünü, iki kulisimizde de, biliyorsunuz “sigara içilmez” diye bölümlerayrıldı; ama, ne yazık ki, değerli arkadaşlar, herhalde, milletvekillerinindokunulmazlığı, sigara içme dokunulmazlığına kadar uğruyor ki, maalesef vemaalesef, kulislerimiz dahi… Bugün, ben, teşbih etmekten utanıyorum; ama, ben,şahsen, o kulislerde nefes alamadığım için fazla oturamıyorum, kulisleregidemiyorum. İnternet aboneliğini isteğe bağlı olarak devretmek isteyen müşterinin, devralmak isteyen kişiyle birlikte Türk Telekom Ofis veya Türk Telekom Mağazaları’lerine başvurması gerekir.

Belirtilen programlar çerçevesinde, Amerika BirleşikDevletlerinde tarım piyasalarına müdahale edilerek alım yapılmakta veoluşturulan kamu stoku lisanslı depolarda depolanmaktadır. Buna karşılık,Türkiye’de kamunun tarım piyasalarından tümüyle çekilmesine yönelik bir programuygulanmaktadır. Tasarının lisanslı depoculuğun uygulanacağı ürünler olaraksaydığı hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar,rafine şeker, neredeyse tümüyle kamusal müdahale alımları dışına çıkarılmış yada çıkarılmak istenmektedir. Örneğin, hububat ve bakliyat ürünlerinde müdahaleve piyasa regülasyonu işlevini yerine getiren Toprak Mahsulleri Ofisi, öncebakliyat görevinden çıkmış, ardından da her geçen yıl azalan alım miktarlarıylahububat görevinden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Hat dondurulduğunda, aylık internet erişim ücreti faturalandırılmaz. Bunun dışında yer alan taksitler veya kullanılan Katma Değerli Servis ücretleri Türk Telekom faturasında yer alır. Hat dondurma sürecindeki bir müşteri borçtan kısıtlamaya girerse borcunu ödedikten sonra hat açılmaz, hat dondurma devam eder. Dünyanın her yerinde, en gelişmiş ülkelerden en azgelişmiş ülkelere kadar, bütün ülkeler, çiftçisine, köylüsüne,tarımına sahipçıkmaktadır. Türkiye kadar kendi çiftçisini sahipsiz bırakmış bir başka ülkedaha yoktur.

Bakın, en çok pamuktakooperatiflerin pazarlamada ve üretimde rolü var; yüzde 49. İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) – Japonya’nın yaş sebze ve meyveithalatına ayırdığı para 35 milyar dolar. O zaman, bizim yapabileceğimiz iş,burada, çiftçimizi de bilinçlendirerek, ülkemiz, çiftçimiz, devlet ve hükümetel ele vererek, işte, o pazardan ne kadar pay alabiliriz… O pazarda, dünyadabu ürünü üretenlerle yarışabilecek bir konuma çiftçimizi getirmekmecburiyetindeyiz. O yüzden, bu atılımlarımızı böyle değerlendirelim vegöreceksiniz, önümüzdeki günlerde çok daha güzel gelişmeleri hep beraberseyredeceğiz.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*
*

BACK TO TOP
Have no product in the cart!
0